Vodičský preukaz autoškola

Ing. Ján Klimek Čadca

Podmienky kurzu

Vodičský kurz môžete začať už ako 16 roční. Vodičský preukaz vám  bude vydaný po úspešnom absolvovaní výcviku a hlavne záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť po dovŕšení sedemnásteho roku.

Ako sa prihlásiť do autoškoly?

Prihlásiť na kurz sa môžete:

  • telefónicky na číslach:
  • 0907 832 869, 0911 674 770, 0949 211 038
  • osobne na adrase:
  • Stredná odborná škola pedagogická, Horna č. 137/28, Čadca
  • alebo tým, že vyplníte prihlášku na webových stránkach                                       
 • Príprava na nový kurz začína 20.06. 2020. Nový kurz začína 23.06. 2020. Maximálny počet uchádzačov v kurze 7. 

Prihlásiť sa môžete telefonicky, alebo cez internet vyplnením prihlášky. Prihlášku vyplnťe na stránke autoškola Ing. Ján Klimek. Nie na facebooku.

Indviduálnz kurz začína po dohode, dĺžka kurzu maxmálne 

35 dní.

Kurz môže začať až po vyplnení prihlášky do autoškolyžiadosti o udelenie vodičského oprávnenia (tlačivo). Žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná všeobecným lekárom, alebo praktický lekárom. Pečiatka musia byť čitateľná. Ďalším potrebným dokladom k vydaniu vodičského preukazu je aj osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci. Všetky potrebné informácie a tlačivá Vám poskytnem najlepšie pri osobnom stretnutí.

Kurzovné:  (platí do 31.08. 2020) Pozor! Bude zmena výučby aj skúšok.

 • 600 € štandartný kurz pri jednorázovej platbe
 • 650 € štandnart plus kurz pri jednorázovej platbe 
 • 750 € kurz na splátky 
 • 1000 €  individuálny kurz  (rýchlokurz)
 • 33   €  (štátny poplatok - kolky)
 • 17 € kurz 1. pomoci
 • 12 € učebnica (nie je podmienkou) 

Dĺžka kurzov

Štandardný vodičský kurz skupiny B trvá 20-24 týždňov.

Teoretická výučba

Teoretická výučba všetkých kurzov  prebieha v priestoroch pedagogickej a sociálnej akadémie sv Márie Goretti v Čadci na 1. poschodí,  učebňa č. 230.

Teoretická príprava zahŕňa:

- pravidlá cestnej premávky

- zásady bezpečnej jazdy

- konštrukciu a údržbu vozidla

- oboznámenie s vozidlom

- teóriu vedenia vozidla 

Praktický výcvik

- praktická údržba

- praktická jazda

Pred jazdou v premávke najskôr absolvujete výcvik na autotrenažéri a autocvičisku. Zoznámte sa s jednotlivými ovládačmi vozidla a získate základné zručnosti potrebné pre vedenie vozidla. Ak budete pripravení, váš výcvik sa presunie do ulíc Čadca. Začneme s jednoduchými úkonmi v nie príliš hustej premávke. Obtiažnosť trasy počas výcviku sa bude postupne zvyšovať. Mojím cieľom  je aby ste boli schopní správne a rýchlo vyhodnotiť dopravnú situáciu, čo najlepšie zvládnuť vozidlo a v prípade potreby dopraviť vyľakaného inštruktora domov.
Každá jazda môže trvať 1 x 45 min., 2 x 45 min, alebo 3 x 45 min. Jazdy plánujem priebežne podľa dohody.