Vodičský preukaz autoškola

 • Ing. Ján Klimek Čadca

Podmienky kurzu

Vodičský kurz môžete začať už ako 16 roční. Vodičský preukaz vám  bude vydaný po úspešnom absolvovaní výcviku a hlavne záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť po dovŕšení sedemnásteho roku.

Ako sa prihlásiť do autoškoly?

Prihlásiť na kurz sa môžete:

  • telefónicky na číslach:
  • 0907 832 869, 0911 674 770, 0949 211 038
  • osobne na adrase:
  • Stredná odborná škola pedagogická, Horna č. 137/28, Čadca
  • alebo tým, že vyplníte prihlášku na webových stránkach                                       
 • 5 kurz roku 2024 začína:
 • 05.06. 2024 o 15.30 hod.
 • Kurzovné 750 Eur 
 • Doba trvania kurzu 2 - 3 mesiace. 

6. Kurz len pre záujemcov o VO nad 35 rokov.

Začiatok kurzu 4.6. 2024 o 15,30 hod.

Prihlásiť sa môžete telefonicky, alebo cez internet vyplnením prihlášky. Prihlášku vyplňte na stránke: 

Autoškola Ing. Ján Klimek. Nie na facebooku.

Indviduálnz kurz začína po dohode, dĺžka kurzu 30 - 35 dní.

Kurz môže začať až po vyplnení prihlášky do autoškolyžiadosti o udelenie vodičského oprávnenia (tlačivo). Žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná všeobecným lekárom, alebo praktický lekárom. Pečiatka musia byť čitateľná. Ďalším potrebným dokladom k vydaniu vodičského preukazu je aj osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci. Všetky potrebné informácie a tlačivá Vám poskytnem najlepšie pri osobnom stretnutí.

Kurzovné:  platí do 30.06. 2024 

 • 750 € štandartný kurz pri jednorázovej platbe 
 • 800 € štandnart plus kurz pri jednorázovej platbe 
 • 900 € kurz na splátky 
 • 1350 €  individuálny kurz  (teória a jazdy dohodou)
 • 50 €  (štátny poplatok - kolky)
 • 20 € kurz 1. pomoci
 • 10 € učebnica (nie je podmienkou) 

Dĺžka kurzov

Štandardný vodičský kurz skupiny B trvá 12-16 týždňov.

Teoretická výučba

Teoretická výučba všetkých kurzov  prebieha v priestoroch pedagogickej a sociálnej akadémie sv Márie Goretti v Čadci na 1. poschodí,  učebňa č. 230.

Teoretická príprava zahŕňa:

- pravidlá cestnej premávky

- zásady bezpečnej jazdy

- konštrukciu a údržbu vozidla

- oboznámenie s vozidlom

- teóriu vedenia vozidla 

Praktický výcvik

- praktická údržba

- praktická jazda

Pred jazdou v premávke najskôr absolvujete výcvik na autotrenažéri a autocvičisku. Zoznámte sa s jednotlivými ovládačmi vozidla a získate základné zručnosti potrebné pre vedenie vozidla. Ak budete pripravení, váš výcvik sa presunie do ulíc Čadca. Začneme s jednoduchými úkonmi v nie príliš hustej premávke. Obtiažnosť trasy počas výcviku sa bude postupne zvyšovať. Mojím cieľom  je aby ste boli schopní správne a rýchlo vyhodnotiť dopravnú situáciu, čo najlepšie zvládnuť vozidlo a v prípade potreby dopraviť vyľakaného inštruktora domov.
Každá jazda môže trvať 1 x 45 min., 2 x 45 min, alebo 3 x 45 min. Jazdy plánujem priebežne podľa dohody.