Vodičský preukaz autoškola

Ing. Ján Klimek Čadcay

Podmienky kurzu

Vodičský kurz môžete začať už ako 16 roční. Vodičský preukaz vám  bude vydaný po úspešnom absolvovaní výcviku a hlavne záverečných skúšok, ktorých sa môžete zúčastniť po dovŕšení sedemnásteho roku.

Ako sa prihlásiť do autoškoly?

Prihlásiť na kurz sa môžete:

  • telefónicky na číslach:
  • 0907 832 869, 0911 674 770, 0949 211 038
  • osobne na adrase:
  • Stredná odborná škola pedagogická, Horna č. 137/28, Čadca
  • alebo tým, že vyplníte prihlášku na webových stránkach.

Príprava na nový kurz (prihlášky, plány, dokumentácia, informácie,...:

Každá streda od 14,30 - 15,00 hod.  

Pri osobnom stretnutí si viac povieme a lepšie sa spoznáme. Budem rád, keď sa ohlásite telefonicky. 

 • Najbližší nový kurz začína 25.09. 2019 o 14,30

Prihlásiť sa môžete aj telefonicky, alebo cez internet vyplnením prihlášky.

 

                                 POZOR!

Zmeny vo výučbe aj v skúšaní budúcich vodičov môžu byť

nepríjemným a nečakaným prekvapením! Skúšky už inak od

roku 2020. Výcvik ? Ak začnete podľa novej osnovy skušanie

bude novým systémom.

Kurz môže začať až po vyplnení prihlášky do autoškolyžiadosti o udelenie vodičského oprávnenia (tlačivo). Žiadosť musí byť riadne vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná všeobecným lekárom, alebo praktický lekárom. Pečiatka musia byť čitateľná. Ďalším potrebným dokladom k vydaniu vodičského preukazu je aj osvedčenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci. Všetky potrebné informácie a tlačivá Vám poskytnem najlepšie pri osobnom stretnutí.

Cena kurzu (platí do 31.07. 2019)

 • 600 € štandartný kurz pri jednorázovej platbe
 • 650 € štandnart plus kurz pri jednorázovej platbe 
 • 750 € kurz na splátky 
 • 1000 €  individuálny kurz  (rýchlokurz)
 • 33   €  (štátny poplatok - kolky)
 • 17 € kurz 1. pomoci
 • 12 € učebnica (nie je podmienkou

Dĺžka kurzov

Štandardný vodičský kurz skupiny B trvá 20-24 týždňov.

Teoretická výučba

Teoretická výučba všetkých kurzov  prebieha v priestoroch pedagogickej a sociálnej akadémie sv Márie Goretti v Čadci na 1. poschodí,  učebňa č. 230.

Teoretická príprava zahŕňa:

- pravidlá cestnej premávky

- zásady bezpečnej jazdy

- konštrukciu a údržbu vozidla

- oboznámenie s vozidlom

- teóriu vedenia vozidla 

Praktický výcvik

- praktická údržba

- praktická jazda

Pred jazdou v premávke najskôr absolvujete výcvik na autotrenažéri a autocvičisku. Zoznámte sa s jednotlivými ovládačmi vozidla a získate základné zručnosti potrebné pre vedenie vozidla. Ak budete pripravení, váš výcvik sa presunie do ulíc Čadca. Začneme s jednoduchými úkonmi v nie príliš hustej premávke. Obtiažnosť trasy počas výcviku sa bude postupne zvyšovať. Mojím cieľom  je aby ste boli schopní správne a rýchlo vyhodnotiť dopravnú situáciu, čo najlepšie zvládnuť vozidlo a v prípade potreby dopraviť vyľakaného inštruktora domov.
Každá jazda môže trvať 1 x 45 min., 2 x 45 min, alebo 3 x 45 min. Jazdy plánujem priebežne podľa dohody.